Propan je nasycený uhlovodík, třetí člen homologické řady alkanů. Za normálních podmínek jde o bezbarvý hořlavý plyn bez zápachu, výrazně těžší (1,55krát) než vzduch, dá se však snadno zkapalnit a udržet v kapalném stavu již nepříliš vysokým tlakem. Ve směsi se vzduchem, obsahující 2,1 až 9,5 % propanu, snadno exploduje. Je součástí běžně používané topné směsi uhlovodíků, označované jako propanbutanu (viz též  butan).

CENY JSOU UVEDENY S DPH !!!

CENÍK :

       
Propan butan 2Kg   138Kč
Propan butan 10Kg   488Kč
Propan butan 33Kg   1.581Kč
       
Propan 5Kg   404Kč
Propan 11Kg   551Kč
Propan 33Kg   1.681Kč